OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Antoni Ciechnowski

Imię ojca: Franciszek

Rok urodzenia: 1888

Miejsce urodzenia: Tomiszewo

Kraj, republika ZSRR: Białoruś

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: BBK

Powiat, rejon, ujezd, okręg: miedwieżegorski

Kraj, republika ZSRR: Karelska ASRR

Zawód: księgowy

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 08.11.1937

Wyrok: 20.11.1937

Organ Sądzący: trójka przy NKWD Karelskiej ASRR

Oskarżenie: art. 58-2-6-10-11

Wyrok: rozstrzelany

Śmierć: 02.12.1937

miejscowość: Wodorazdeł (VII-VIII szluzy Bełomorkanała)

Rehabilitacja: 06.06.1989

Organ rehabilitujący: Prokurator Karelii

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Republiki Karelia