OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Konrad Czarnocki

Imię ojca: Zygmunt

Rok urodzenia: 1902

Miejsce urodzenia: Leningrad

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Leningrad

Zawód: technik budowlany

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 28.09.1937

Wyrok: 25.11.1937

Organ Sądzący: trójka specjalna przy UNKWD Obwodu Leningradzkiego

Oskarżenie: art. 58-10-11 kk RFSRR

Śmierć: 03.12.1937

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Leningradzka księga pamięci: 1937-1938