OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Zygmunt Czarnocki

Imię ojca: Władysław

Rok urodzenia: 1877

Miejsce urodzenia: Sołoki

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: kowieńska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: nowoaleksandrowski

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Krasnogwardiejsk

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: leningradzka

Zawód: księgowy

Miejsce pracy - miejscowość: Krasnogwardiejsk

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 28.09.1937

Wyrok: 25.11.1937

Organ Sądzący: trójka specjalna przy UNKWD Obwodu Leningradzkiego

Oskarżenie: art. 58 kk RFSRR

Śmierć: 03.12.1937

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Leningradzka księga pamięci: 1937-1938