OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Stanisław Czerenowicz

Imię ojca: Jan

Rok urodzenia: 1902

Miejsce urodzenia: Pniwan

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: poleska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Moskwa

Wykształcenie: wyższe

Zawód: wykładowca

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: członek WKP(b)

Areszt: 03.03.1938

Wyrok: 20.06.1938

Organ Sądzący: Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRR

Oskarżenie: szpiegostwo

Śmierć: 20.06.1938

miejscowość: Kommunarka

pochówek: moskiewska

Rehabilitacja: 07.02.1957

Organ rehabilitujący: Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRR

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Moskwa, spisy rozstrzelanych - Kommunarka