OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Antoni Brazański

Imię ojca: Aleksander

Rok urodzenia: 1898

Miejsce urodzenia: Wiesiołyj Ugol

Powiat, rejon, ujezd, okręg: miński

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Wiesiołyj Ugol

Powiat, rejon, ujezd, okręg: miński

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: mińska

Wykształcenie: podstawowe

Zawód: brygadzista

Areszt: 18.06.1938

Wyrok: 21.09.1938

Organ Sądzący: trójka

Oskarżenie: art. 68 kk BSRR - agent polskiego wywiadu

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 25.09.1938

miejscowość: Mińsk

Rehabilitacja: 23.06.1989

Organ rehabilitujący: Prokuratura Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Białoruski "Memoriał", KGB RB, 24451-s