OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Aleksander Czerkas

Imię ojca: Leontyn

Rok urodzenia: 1910

Miejsce urodzenia: Płock

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Nalczik

Kraj, republika ZSRR: Kabardyno-Bałkarska ASRR

Areszt: 20.02.1938

Wyrok: 23.09.1938

Organ Sądzący: trójka specjalna NKWD Kabardyno-Bałkarskiej ASRR

Oskarżenie: art. 58-6 kk RFSRR

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 25.09.1938

Rehabilitacja: 23.03.1990

Organ rehabilitujący: Prokuratura Kabardyno-Bałkarskiej ASRR

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Republiki Kabardyno-Bałkarskiej - materiały w opracowaniu, AUD № 4854-P.