OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Julian Czernobaj

Imię ojca: Konstanty

Rok urodzenia: 1885

Miejsce urodzenia: Uzda

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: mińska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: uzdieński

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Uzda

Powiat, rejon, ujezd, okręg: uzdieński

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: mińska

Wykształcenie: niepełne podstawowe

Zawód: stajenny

Areszt: 06.11.1937

Wyrok: 30.11.1937

Organ Sądzący: trójka

Oskarżenie: art. 72a kk BSRR - działalność kontrrewolucyjna

Wyrok: 10 lat ITŁ

miejscowość: Wołgołag

oblast: jarosławska

Śmierć: 03.04.1942

miejscowość: Wołgołag

Rehabilitacja: 06.02.1960

Organ rehabilitujący: prezydium Mińskiego Sądu Obwodowego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Białoruski "Memoriał", KGB RB, 5922-s