OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Ludwik Szapelski

Imię ojca: Edward

Rok urodzenia: 1913

Miejsce urodzenia: Werchnieje Ołogiedajewo

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: winnicka

Powiat, rejon, ujezd, okręg: kuryłowski

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Moskwa

Wykształcenie: średnie

Zawód: robotnik

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 16.03.1938

Wyrok: 19.05.1938

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: kontrrewolucyjna szpiegowska organizacja Związek Patriotów Polskich

Śmierć: 31.05.1938

miejscowość: Butowo

pochówek: moskiewska

Rehabilitacja: 02.10.1989

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Moskwa, spisy rozstrzelanych - poligon Butowski