OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Jan Szylingowski

Imię ojca: Jan

Rok urodzenia: 1893

Miejsce urodzenia: Czerniowce

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: podolska

Kraj, republika ZSRR: Ukraina

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Zigowka

Powiat, rejon, ujezd, okręg: swobodnieński

Areszt: 03.10.1937

Wyrok: 11.11.1937

Organ Sądzący: Kolegium Specjalne przy NKWD ZSRR

Oskarżenie: art. 58 kk RFSRR

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 02.12.1937

Rehabilitacja: 04.05.1959

Organ rehabilitujący: prezydium Amurskiego Sądu Obwodowego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Amurskiego, P-73400.