OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Konstanty Szyrkowiec

Imię ojca: Stefan

Rok urodzenia: 1888

Miejsce urodzenia: Gołowszczicy

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: grodzieńska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: wołowyski

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Narofominsk

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: moskiewska

Wykształcenie: niższe

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: członek WKP(b) 1930-1938

Areszt: 16.03.1938

Wyrok: 16.05.1938

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: agent polskiego wywiadu i udział w kontrrewolucyjnej grupie terrorystycznej

Śmierć: 26.05.1938

miejscowość: Butowo

pochówek: moskiewska

Rehabilitacja: 23.07.1957

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Moskwa, spisy rozstrzelanych - poligon Butowski