OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Stefan Szklennik

Imię ojca: Tomasz

Rok urodzenia: 1892

Miejsce urodzenia: Wibebska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Gorki

Zawód: inspektor

Areszt: 17.12.1937

Wyrok: 07.02.1938

Organ Sądzący: Kolegium Specjalne

Oskarżenie: art. 58-6-10

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 03.03.1938

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Niżnonowgorodzkiego, 17032