OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Stanisław Szpakowski

Imię ojca: Antoni

Rok urodzenia: 1901

Miejsce urodzenia: Gładkowszczyzna

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: mińska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: starodoroski

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Gładkowszczina

Powiat, rejon, ujezd, okręg: starodoroski

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: mińska

Wykształcenie: niepełne podstawowe

Zawód: kołchoźnik

Areszt: 28.08.1938

Wyrok: 15.10.1938

Organ Sądzący: trójka

Oskarżenie: art. 68 kk BSRR - agent polskiego wywiadu

Wyrok: 10 lat ITŁ

miejscowość: Siewuralłag

Śmierć: 03.03.1941

miejscowość: Siewuralłag

Rehabilitacja: 28.04.1989

Organ rehabilitujący: Prokuratura Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Białoruski "Memoriał", KGB RB, 30285-s