OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Piotr Szretter

Imię ojca: Aleksander

Rok urodzenia: 1872

Kraj, republika ZSRR: Polska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Kriestcy

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: leningradzka

Areszt: 16.09.1937

Wyrok: 20.11.1937

Organ Sądzący: trójka specjalna przy UNKWD Obwodu Leningradzkiego

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 02.12.1937

miejscowość: Nowgorod

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Leningradzka księga pamięci: 1937-1938