OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Konstanty Szczepkowski

Imię ojca: Aleksander

Rok urodzenia: 1909

Miejsce urodzenia: Nieszawa

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: warszawska

Kraj, republika ZSRR: Polska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Moskwa

Wykształcenie: średnie

Zawód: konstruktor

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 19.02.1938

Wyrok: 02.06.1938

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: szpiegostwo na rzecz Polski

Śmierć: 10.07.1938

miejscowość: Butowo

pochówek: moskiewska

Rehabilitacja: 00.10.1957

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Moskwa, spisy rozstrzelanych - poligon Butowski