OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Stanisław Erdman

Imię ojca: Bolesław

Rok urodzenia: 1914

Miejsce urodzenia: Pusztarewo

Powiat, rejon, ujezd, okręg: sirociński

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Borkowiczi

Powiat, rejon, ujezd, okręg: drysieński

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: witebska

Wykształcenie: podstawowe

Zawód: maszynista

Miejsce pracy - miejscowość: Swolno

Areszt: 08.02.1938

Wyrok: 15.05.1938

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: art. 68, 69 kk BSRR - polski szpieg, szkodnik

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 10.07.1938

Rehabilitacja: 26.06.1957

Organ rehabilitujący: Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRR

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Białoruski "Memoriał", UKGB Obwodu Witebskiego, 4699-P