OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Stanisław Juszkowski

Imię ojca: Ignacy

Rok urodzenia: 1897

Miejsce urodzenia: Witebsk

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Leningrad

Zawód: księgowy

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 20.10.1937

Wyrok: 15.11.1937

Organ Sądzący: Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

Oskarżenie: art. 58-1a kk RFSRR

Śmierć: 21.11.1937

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Leningradzka księga pamięci: 1937-1938