OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Leon Jagielski

Imię ojca: Franciszek

Rok urodzenia: 1915

Miejsce urodzenia: Krasnowodsk

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Moskwa

Wykształcenie: średnie

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 04.03.1938

Wyrok: 16.05.1938

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: przynależnośc do organizacji Związek Patriotów Polskich

Śmierć: 26.05.1938

miejscowość: Butowo

pochówek: moskiewska

Rehabilitacja: 00.05.1958

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Moskwa, spisy rozstrzelanych - poligon Butowski