OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Bronisław Janczewski

Imię ojca: Michał

Rok urodzenia: 1899

Miejsce urodzenia: Koniecpol

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: kowieńska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: nowoaleksandrowski

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Nazija

Zawód: pracownik kolei

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 28.10.1937

Wyrok: 15.11.1937

Organ Sądzący: Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

Oskarżenie: art. 58-7-9-10 kk RFSRR

Śmierć: 21.11.1937

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Leningradzka księga pamięci: 1937-1938