OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Jan Jastrzębski

Imię ojca: Andrzej

Rok urodzenia: 1894

Miejsce urodzenia: Turkowice

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: lubelska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: hrubieszowski

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Dubrowno

Powiat, rejon, ujezd, okręg: dubrowieński

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: witebska

Wykształcenie: średnie

Zawód: technik budowlany

Areszt: 07.02.1938

Wyrok: 29.03.1938

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: art. 68, art. 72 kk BSRR - agent polskiego wywiadu

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 10.07.1938

miejscowość: Witebsk

Rehabilitacja: 21.07.1958

Organ rehabilitujący: Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Białoruski "Memoriał", UKGB Obwodu Witebskiego, 7695-P