OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Malwina Jachimowska

Imię ojca: Antoni

Rok urodzenia: 1885

Miejsce urodzenia: Witebsk

Narodowość: Polka

Miejsce zamieszkania: Gorodok

Powiat, rejon, ujezd, okręg: gorodocki

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: witebska

Wykształcenie: podstawowe

Zawód: krawcowa

Miejsce pracy - miejscowość: Gorodok

Areszt: 10.03.1938

Wyrok: 25.05.1938

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: agent polskiego wywiadu

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 10.07.1938

miejscowość: Witebsk

Rehabilitacja: 02.10.1989

Organ rehabilitujący: Prokuratura Wojskowa Kabardyno-Bałkarskiego Okręgu Wojskowego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Białoruski "Memoriał", UKGB Obwodu Witebskiego