OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Józef Jacewicz

Imię ojca: Jan

Rok urodzenia: 1889

Miejsce urodzenia: Soli

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: wileńska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: oszmiański

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Moskwa

Wykształcenie: niższe

Zawód: mechanik

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: członek WKP(b) 1924-1930

Areszt: 11.03.1938

Wyrok: 28.05.1938

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: działalność szpiegowska na rzecz Polski

Śmierć: 10.07.1938

miejscowość: Butowo

pochówek: moskiewska

Rehabilitacja: 12.09.1989

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Moskwa, spisy rozstrzelanych - poligon Butowski