OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Ignacy Jackowski

Imię ojca: Ludwik

Rok urodzenia: 1900

Miejsce urodzenia: Równe

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: wołyńska

Kraj, republika ZSRR: Polska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Kuskowo

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: moskiewska

Wykształcenie: małopiśmienny

Zawód: strażak

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 10.03.1938

Wyrok: 16.05.1938

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: przekazanie agentowi polskiego wywiadu informacji o produkcji wojskowej

Śmierć: 26.05.1938

miejscowość: Butowo

pochówek: moskiewska

Rehabilitacja: 00.12.1958

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Moskwa, spisy rozstrzelanych - poligon Butowski