OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Zygmunt Bykowski

Imię ojca: Diemientij

Miejsce urodzenia: Grigorowszczyzna

Powiat, rejon, ujezd, okręg: drysieński

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Grigorowszczina

Powiat, rejon, ujezd, okręg: drysieński

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: witebska

Zawód: kołchoźnik

Areszt: 15.08.1938

Wyrok: 31.10.1938

Organ Sądzący: trójka

Oskarżenie: art. 68, 71 kk BSRR - agent wywiadu łotewskiego

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 21.11.1938

miejscowość: Mińsk

Rehabilitacja: 26.10.1959

Organ rehabilitujący: Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Białoruski "Memoriał", UKGB Obwodu Witebskiego, 8592-P