OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Edward Wawirowski

Imię ojca: Jan

Rok urodzenia: 1897

Miejsce urodzenia: Białystok

Kraj, republika ZSRR: Polska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Chabarowsk

Zawód: magazynier

Areszt: 09.09.1937

Wyrok: 15.02.1938

Organ Sądzący: NKWD ZSRR

Oskarżenie: art. 58-1b, 58-7, 58-11 kk RFSRR

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 02.04.1938

miejscowość: Chabarowsk

Rehabilitacja: 15.02.1958

Organ rehabilitujący: Trybunał Wojskowy Dalekowschodniego Okręgu Wojskowego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Kraju Chabarowskiego, P-92651