OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Dominik Ważyński

Imię ojca: Ignacy

Rok urodzenia: 1893

Miejsce urodzenia: Grebeniki

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: witebska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: sienneński

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Babino

Powiat, rejon, ujezd, okręg: lioznieński

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: witebska

Wykształcenie: podstawowe

Zawód: technik leśny

Areszt: 11.03.1938

Wyrok: 25.05.1938

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: art. 68, 71 kk BSRR -działalność antysowiecka

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 10.07.1938

miejscowość: Witebsk

Rehabilitacja: 07.09.1960

Organ rehabilitujący: Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Białoruski "Memoriał", UKGB Obwodu Witebskiego, 10383-p