OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Jan Wajkutis

Imię ojca: Stanisław

Rok urodzenia: 1874

Miejsce urodzenia: Gudeli

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: kowieńska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Mogocza

Powiat, rejon, ujezd, okręg: mogoczyński

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: czytyjska

Areszt: 16.12.1937

Wyrok: 23.05.1938

Organ Sądzący: trójka UNKWD Obwodu Czytyjskiego

Oskarżenie: art. 58-10 kk RFSRR

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 21.06.1938

Rehabilitacja: 25.09.1989

Organ rehabilitujący: Prokuratura Obwodu Czytyjskiego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Czytyjskiego