OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Romuald Wasilewski

Imię ojca: Leonid

Rok urodzenia: 1915

Miejsce urodzenia: Kurgan

Narodowość: Polak

Zawód: pomocnik maszynisty

Miejsce pracy - miejscowość: Kurgan

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 01.04.1938

Wyrok: 28.08.1938

Organ Sądzący: NKWD ZSRR

Oskarżenie: przynależność do POW, art. 58-6, 11

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 19.09.1938

Rehabilitacja: 10.09.1957

Organ rehabilitujący: Trybunał Wojskowy Kijowskiego Okręgu Wojskowego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Kurgańskiego