OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Maria Wasiutowicz

Imię ojca: Karol

Rok urodzenia: 1895

Miejsce urodzenia: Widaki

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: witebska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: siebieski

Narodowość: Polka

Miejsce zamieszkania: Gorki

Zawód: księgowy

Areszt: 12.12.1937

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: art. 58-6, -10

Wyrok: rozstrzelanie

Śmierć: 03.03.1938

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Niżnonowgorodzkiego, 9099