OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Józef Ambrosow

Imię ojca: Franciszek

Rok urodzenia: 1896

Miejsce urodzenia: Nowoje Sieło

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: wileńska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Pasumanowo

Powiat, rejon, ujezd, okręg: witebski

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: witebska

Zawód: księgowy

Miejsce pracy - miejscowość: Witebsk

Areszt: 22.02.1938

Wyrok: 25.05.1938

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: art. 72, 76 kk BSRR - członek POW

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 10.07.1938

Rehabilitacja: 19.06.1959

Organ rehabilitujący: Sąd Najwyższy BSRR

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Białoruski "Memoriał", UKGB Obwodu Witebskiego, 8131-P