OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Kalistrat Andrejczuk

Imię ojca: Maksym

Rok urodzenia: 1911

Miejsce urodzenia: Anostaw

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: wołyńska

Kraj, republika ZSRR: Polska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Swierdłowsk

Zawód: ślusarz

Areszt: 03.10.1937

Wyrok: 05.11.1937

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 03.12.1937

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Swierdłowskiego