OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Jan Wiskowski

Imię ojca: Franciszek

Rok urodzenia: 1888

Miejsce urodzenia: Skalin

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: mohylewska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: kostiukowicki

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Skalin

Powiat, rejon, ujezd, okręg: kostiukowicki

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: mohylewska

Wykształcenie: niepełne podstawowe

Zawód: kołchoźnik

Areszt: 08.02.1938

Wyrok: 27.02.1938

Organ Sądzący: trójka

Oskarżenie: art. 72a - agitacja antysowiecka

Wyrok: najwyższy wymiar kary, konfiskata majątku

Śmierć: 02.04.1938

miejscowość: Mohylew

Rehabilitacja: 09.04.1966

Organ rehabilitujący: prezydium Mohylewskiego Sądu Obwodowego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Białoruski "Memoriał", UKGB Obwodu Mohylewskiego, 9170