OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Jan Witkowski

Imię ojca: Bazyli

Rok urodzenia: 1868

Miejsce urodzenia: Drochcza

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: mińska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: czerwieński

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Ażewinka

Powiat, rejon, ujezd, okręg: czerwieński

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: mińska

Wykształcenie: analfabeta

Zawód: chłop

Areszt: 07.01.1938

Wyrok: 27.02.1938

Organ Sądzący: trójka

Oskarżenie: art. 72 kk BSRR - antysowiecka agitacja

Wyrok: najwyższy wymiar kary, konfiskata majątku

Śmierć: 02.04.1938

miejscowość: Mińsk

Rehabilitacja: 29.04.1989

Organ rehabilitujący: Prokuratura Obwodu Mińskiego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Białoruski "Memoriał", KGB RB, 22250-s