OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Bazyli Wiciaź

Imię ojca: Adam

Rok urodzenia: 1886

Miejsce urodzenia: Błudeń

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: grodzieńska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Abinskaja

Wykształcenie: podstawowe

Zawód: pracownik kolei

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 05.11.1937

Wyrok: 25.11.1937

Organ Sądzący: Komisja przy NKWD ZSRR

Oskarżenie: członek kontrrewolucyjnej polskiej grpupy nacjonalistycznej, rozpowszenianie prowokacyjnych informacji

Wyrok: rozstrzelanie

Śmierć: 03.12.1937

Rehabilitacja: 06.05.1958

Organ rehabilitujący: Kolegium ds. Karnych Sądu Najwyższego RFSRR

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Kraju Krasnodarskiego