OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Józef Andryc

Imię ojca: Antoni

Rok urodzenia: 1907

Miejsce urodzenia: Czerniatyn

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: wileńska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: święciański

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Moskwa

Wykształcenie: niższe

Zawód: uczeń tokarza

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 29.03.1938

Wyrok: 02.06.1938

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: szpiegostwo

Śmierć: 20.06.1938

miejscowość: Butowo

pochówek: moskiewska

Rehabilitacja: 00.09.1989

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Moskwa, spisy rozstrzelanych - poligon Butowski