OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Edward Andrukowicz

Imię ojca: Aleksander

Rok urodzenia: 1896

Miejsce urodzenia: Grigorewszczyzna

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: witebska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: drysieński

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Grigorowszczina

Powiat, rejon, ujezd, okręg: drysieński

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: witebska

Zawód: kołchoźnik

Areszt: 04.08.1938

Wyrok: 30.10.1938

Organ Sądzący: trójka

Oskarżenie: art. 68, 71 kk BSRR - agent wywiadu łotewskiego, szkodnictwo

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 21.11.1938

Rehabilitacja: 17.09.1959

Organ rehabilitujący: Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Białoruski "Memoriał", UKGB Obwodu Witebskiego, 8469-P