OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Aleksander Wolf

Imię ojca: Karol

Rok urodzenia: 1882

Miejsce urodzenia: Mińsk

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Mińsk

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: mińska

Wykształcenie: podstawowe

Areszt: 10.11.1937

Wyrok: 20.11.1937

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: art. 68"a" kk BSRR - agent polskiego wywiadu

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 03.12.1937

miejscowość: Smoleńsk

Rehabilitacja: 17.09.1957

Organ rehabilitujący: Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Białoruski "Memoriał", KGB RB, 12244-s