OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Józef Wrzaszcz

Imię ojca: Michał

Rok urodzenia: 1894

Kraj, republika ZSRR: Polska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Ussuryjsk

Wykształcenie: podstawowe

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 15.09.1937

Wyrok: 11.11.1937

Organ Sądzący: Komisja NKWD

Oskarżenie: działalność nacjonalistyczna (Polska nacjonalistyczna wspólnota katolicka Dom Polski")

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 02.12.1937

miejscowość: Ussuryjsk

Rehabilitacja: 20.09.1956

Organ rehabilitujący: prezydium Sądu Kraju Primorskiego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Baza danych o ofiarach represji Kraju Primorskiego, P-23426