OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Włodzimierz Gajewski

Imię ojca: Kazimierz

Rok urodzenia: 1907

Miejsce urodzenia: Moisiejewka

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: Zachodnia

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Charków

Kraj, republika ZSRR: USRR

Wykształcenie: wyższe

Zawód: wykładowca matematyki

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 27.07.1937

Wyrok: 12.11.1937

Oskarżenie: art. 54-10 cz. 1, art. 54-11 członek grupy kontrrewolucyjnej

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 21.11.1937

miejscowość: Charków

Rehabilitacja: 20.09.1957

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Baza danych o ofiarach represji obwodu charkowskiego (Ukraina), 013261