OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Józef Gajdel

Imię ojca: Kazimierz

Rok urodzenia: 1883

Miejsce urodzenia: Trebuki

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: wileńska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Witebsk

Powiat, rejon, ujezd, okręg: witebski

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: witebska

Wykształcenie: niepełne podstawowe

Zawód: robotnik

Areszt: 16.06.1937

Wyrok: 22.11.1937

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: art. 64, 68, 71, 76 kk BSRR - członek organizacji kontrrewolucyjnej

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 03.12.1937

miejscowość: Witebsk

Rehabilitacja: 20.08.1959

Organ rehabilitujący: Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Białoruski "Memoriał", UKGB Obwodu Witebskiego, 8451-P