OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Adolf Abulewicz

Imię ojca: Wincenty

Rok urodzenia: 1876

Miejsce urodzenia: Wyszka

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: witebska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: dwiński

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Czelabińsk

Zawód: pracownik remontowy

Areszt: 21.04.1938

Wyrok: 28.08.1938

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 19.09.1938

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Czelabińskiego - materiały w opracowaniu