OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Wincenty Gerbik

Imię ojca: Wojciech

Rok urodzenia: 1899

Miejsce urodzenia: B. Ozierki

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: grodzieńska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: słonimski

Kraj, republika ZSRR: Polska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Prawdinsk

Powiat, rejon, ujezd, okręg: Bałachniński

Areszt: 17.11.1937

Wyrok: 17.02.1938

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: art. 58-6, -7

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 03.12.1938

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Niżnonowgorodzkiego, 16977