OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Zdzisław Gerlicz

Imię ojca: Edmund

Rok urodzenia: 1888

Miejsce urodzenia: Rakitino

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: siedlecka

Powiat, rejon, ujezd, okręg: siedlecki

Kraj, republika ZSRR: Polska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Moskwa

Wykształcenie: niepełne wyższe

Zawód: księgowy

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 17.04.1938

Wyrok: 20.06.1938

Organ Sądzący: Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRR

Oskarżenie: kontrrewolucyjna organizacja terrorystyczna

Śmierć: 20.06.1938

miejscowość: Kommunarka

pochówek: moskiewska

Rehabilitacja: 00.08.1956

Organ rehabilitujący: Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRR

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Moskwa, spisy rozstrzelanych - Kommunarka