OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Jan Grzelak

Imię ojca: Tomasz

Rok urodzenia: 1895

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: lubelska

Kraj, republika ZSRR: Polska

Narodowość: Polak

Areszt: 05.01.1938

Wyrok: 25.05.1938

Organ Sądzący: Kolegium Specjalne przy NKWD ZSRR

Oskarżenie: art. 58-6 kk RFSRR

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 10.07.1938

Rehabilitacja: 26.03.1958

Organ rehabilitujący: prezydium Sądu Najwyższego Jakuckiej ASSR

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Republiki Sacha (Jakucja), 2496-r