OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Włodzimierz Gicer

Imię ojca: Rajmund

Rok urodzenia: 1886

Miejsce urodzenia: Warszawa

Kraj, republika ZSRR: Polska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Moskwa

Wykształcenie: niższe

Zawód: formierz

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: członek WKP(b)

Areszt: 25.03.1938

Wyrok: 16.05.1938

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR

Oskarżenie: szpiegostwo

Śmierć: 10.07.1938

miejscowość: Butowo

pochówek: moskiewska

Rehabilitacja: 04.11.1957

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Moskwa, spisy rozstrzelanych - poligon Butowski