OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Karol Antoniuk

Imię ojca: Andrzej

Rok urodzenia: 1886

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: podolska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Andriejewka

Powiat, rejon, ujezd, okręg: jakowlewski

Wykształcenie: małopiśmienny

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 05.09.1937

Wyrok: 11.11.1937

Organ Sądzący: Komisja NKWD

Oskarżenie: agitacja antysowiecka

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 02.12.1937

miejscowość: Ussuryjsk

Rehabilitacja: 03.04.1964

Organ rehabilitujący: prezydium Sądu Kraju Primorskiego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Baza danych o ofiarach represji Kraju Primorskiego, P-16017