OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Michał Goździewski

Imię ojca: Władysław

Rok urodzenia: 1885

Miejsce urodzenia: Gorki

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Moskwa

Wykształcenie: wyższe

Areszt: 28.03.1938

Wyrok: 16.05.1938

Organ Sądzący: trójka przy UNKWD Obwodu Moskiewskiego

Oskarżenie: szpiegostwo

Śmierć: 26.05.1938

miejscowość: Butowo

pochówek: moskiewska

Rehabilitacja: 09.01.1957

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Moskwa, spisy rozstrzelanych - poligon Butowski