OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Markieł Gorczyca

Imię ojca: Jan

Rok urodzenia: 1883

Miejsce urodzenia: Glina-Rzeszow

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: radomska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: iłżecki

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Moskwa

Wykształcenie: niższe

Zawód: brygadzista

Miejsce pracy - miejscowość: Moskwa

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 03.09.1937

Wyrok: 03.12.1937

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: szkodnictwo i agitacja antysowiecka

Śmierć: 03.12.1937

miejscowość: Moskwa

pochówek: moskiewska

Rehabilitacja: 29.09.1989

Organ rehabilitujący: Prokuratura miasta Moskwy

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Moskwa, spisy rozstrzelanych - Krematorium Dońskie