OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Bronisław Gradkowski

Imię ojca: Albert

Rok urodzenia: 1892

Miejsce urodzenia: Lanckorona

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: witebska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: luciński

Kraj, republika ZSRR: Łotwa

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Moskwa

Wykształcenie: niższe

Zawód: zecer

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 11.03.1938

Wyrok: 17.05.1938

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR

Oskarżenie: fotografowanie i przekazywanie informacji wywiadowi japońskiemu

Śmierć: 28.05.1938

miejscowość: Butowo

pochówek: moskiewska

Rehabilitacja: 00.11.1957

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Moskwa, spisy rozstrzelanych - poligon Butowski