OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Kazimierz Grynberg

Imię ojca: Edward

Rok urodzenia: 1892

Miejsce urodzenia: Smoleńsk

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Nalczik

Kraj, republika ZSRR: Kabardyno-Bałkarska ASRR

Zawód: planista

Miejsce pracy - miejscowość: Nalczik

Areszt: 23.07.1938

Wyrok: 23.09.1938

Organ Sądzący: trójka NKWD Kabardyno-Bałkarskiej ASRR

Oskarżenie: szkodnictwo, dywersja, szpiegostwo

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 25.09.1938

Rehabilitacja: 23.09.1957

Organ rehabilitujący: Trybunał Wojskowy SKWO.

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Republiki Kabardyno-Bałkarskiej - materiały w opracowaniu, AUD № 3085-P.