OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Potap Grycuk

Imię ojca: Osip

Rok urodzenia: 1872

Miejsce urodzenia: Makowka

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: grodzieńska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: bialski

Narodowość: Polak

Zawód: emeryt

Miejsce pracy - miejscowość: Wiaźma

Miejsce pracy - oblast: smoleńska

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 05.11.1937

Wyrok: 25.12.1937

Organ Sądzący: NKWD i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: art. 58 - 6, 10

Wyrok: rozstrzelanie

Śmierć: 03.03.1938

Rehabilitacja: 06.05.1989

Organ rehabilitujący: Prokuratura Obwodu Smoleńskiego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Smoleńskiego, 22595-s